V vill lägga ner Forum för levande historia

Vänsterpartiet vill lägga ner det nystartade myndigheten Forum för levande historia som ska verka för forskning om förintelsen i Europa under nazisternas välde. Tillförordnade partiledaren har själv varit med och stött regeringen för att skapa Forum för levande historia men har nu ändrat sig.
– Vi föreslår att man ska lägga ner Forum levande historia och i stället satsa på en fri och oberoende historieforskning och historia som ett kärnämne i gymnasiet, säger vänsterpartiets tillförordnade partiledare Ulla Hoffman. Varför kommer ni med det här nu när det precis har startat? – Vi gillade aldrig riktigt tanken på det men myndigheten finns och nu när vi har sett hur det ser ut och vilken inriktning man har, säger Ulla Hoffman. V var med och ordnade pengar Ulla Hoffman och vänsterpartiet har varit med och tagit fram pengar tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet för Forum för levande historia. Men redan innan verksamheten riktigt kommit igång i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm vill alltså vänsterpartiet lägga ner den. Det föreslår partiet i en motion till riksdagen. Anser att historieskrivningen är styrd Ulla Hoffman anser att Forum för levande historia tagit fram en styrd bild av historien där den provästliga tendensen är uppenbar. Den västerländska kolonialismens brott lämnas utanför och antikommunismen har fått ett ansenligt utrymme. Vänsterpartiet vill alltså avveckla den historiesatsning om Förintelsen där statsminister Göran Persson varit pådrivande. – Att man inte ägnat sig åt att bredda utan att man snävat in på vissa ideologier som till exempel antikommunismen och sätter inte saker i sitt sammanhang. Man ska definitivt granska kommunismen men det ska vara fristående oberoende forskare som gör det, säger Ulla Hoffman.
Erik Ridderstolpe erik.ridderstolpe@sr.se