Stämning hotar tidigare Skandia-direktörer

Försäkringsbolaget Skandias styrelse överväger att vidta rättsliga åtgärder mot ett begränsat antal tidigare ledande befattningshavare. Det kom fram idag när Skandia kallade till presskonferens.
Skandias styrelse fick redan igår information från den särskilda utredningsgruppen som leds av advokat Otto Rydbeck. Informationen bedömdes som både ny och så uppseendeväckande att det fanns risk för att den skulle läcka ut , och därför valde styrelsen att offentliggöra den idag. Hela utredningen kommer att offentliggöras när den är klar, eventuellt redan om en månad. Skandia överväger alltså att vidta rättsliga åtgärder mot ett begränsat antal tidigare ledande befattningshavare. Ingen av dom arbetar längre i Skandia. Inga namn nämndes. Skandia har gjort kunnat betalningssäkringar, vilket är möjligt därför att flera av dom ledande befattningshavarna har fordringar på Skandia, trots att dom har slutat i bolaget. Själva kärnan i utredningen handlar om kostnader för bostadslägenheter, som dom ledande befattningshavarna har fått hyra av Skandia som äger fastigheterna. Det handlar om stora belopp, det handlar om hur kostnaderna för hyreslägenehterna har kunnat döljas, både vad gäller renoveringar av lägenheterna och hur hyrorna har satts. Den juridiska termen som används är överrenovering, vilket kan tyda på att fastighetsägaren, alltså Skandia, nu anser att man inte har fått ut renoveringskostnaden i form av korrekt hyresnivå för lägenheterna. Och Skandias styrelseordförande Bengt Braun säger till EkonomiEkot att läget är allvarligt.