Enklare att skattejämka

I år blir deklarationen enklare för alla skattebetalare som har en stående jämkning av sin skatt. Allt fler uppgifter är ifyllda i förväg på blanketten, och stämmer alla uppgifter behöver man inte ens skicka in den.
Om man däremot vill ändra något eller om någon av de förtryckta uppgifterna är fel, måste blanketten liksom tidigare kompletteras och skickas in till skattemyndigheten.