USA återupptar militärt bistånd till Colombia

Colombia ska återigen få militärt bistånd från USA. Anledningen är att Colombia nu har gått med på USA:s krav att inte föra amerikanska soldater inför den Internationella brottmålsdomstolen.
Domstolen är världens första permanenta tribunal för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. USA drog tidigare i år in biståndet till 35 länder, eftersom de vägrat skriva under avtal om särbehandling av amerikanska medborgare.