Palestinsk krisregering installerad

Under tisdagen intallerades den palestinska krisregering som palestiniernas president Yasser Arafat tidigare tillsatt.
Regeringen består av åtta ministrar och leds av premiärminister Ahmed Quray. Enligt Quray ska krisregeringen se till att attackerna mot israeler upphör, och därigenom försöka få slut på det kaos som uppstått i Mellanöstern efter lördagens självmordsattack i Haifa och den israeliska flygattacken i Syrien.