Rädslan större än risken att utsättas för våld

Oron för att utsättas för våld ökar i samhället. Men folk oroar sig för fel saker, det visar en ny studie som presenterades på tisdagen. Bland annat finns det en överdriven rädsla för att råka ut för våldet ute på stan.
De senaste tjugo åren har rädslan ökat mer än risken att utsättas för våld. Det visar SCB, Statistiska Centralbyråns, senaste kartläggning av våldet och rädslan i samhället. Lars Häll, som gjort den studien, säger att det egentligen bara är tre grupper av människor som behöver känna sig utsatta: unga män som rör sig i nöjeslivet, där en stor del av våldsbrotten sker, vissa yrkesgrupper som poliser, kuratorer och busschaufförer och så den grupp som får minst rubriker men står för en stor del av det osynliga våldet. Ensamstående mammor mycket utsatta I SCB:s intervjuer har var sjätte ensamstående småbarnsmamma berättat om våld eller hot i hemmet det senaste året. Det våld de möter kommer sällan upp till ytan i form av en polisanmälan. – Man är rädd för repressalier, man var bekant med gärningsmannen, man vågade inte, det våldet beskrivs inte så mycket och är svårt att kartlägga men det är uppenbarligen ganska vanligt, säger Lars Häll. Rädsla för våld på stan Men den ökade rädslan är en rädsla för våldet på stan. – Mannen från Åkeshov som drog runt med något järnspett. Jag tycker det är grejer hela tiden, säger . Nyblivna stockholmaren Marie Eriksson ger ett exempel på vad hon uppfattar som ett våldsammare samhälle. Minst risk för sensationellt våld Men det är just det sensationella våldet som ger feta rubriker som vi fortfarande har minst anledning att vara rädda för, säger Lars Häll. – Det är ju upp och nedvända världen. De som är mest oroade blir väldigt sällan utsatta, säger han.
Alexander Norén alexander.noren@sr.se