Oinredda hönsburar förbjuds helt

Efter ett godkännande av EU förbjuds nu den gamla typen av hönsburar, så kallade oinredda burar. Jordbruksverket kräver därför att samtliga äggproducenter byter ut sina burar senast vid årskiftet, annars hotar rättsliga åtgärder, enligt Leif Denneberg som är chef för Jordbruksverkets djuravdelning.
– Rättsläget är nu väldigt klart och tydligt. Det innebär att kommunerna inte kan tveka att gå inte och agera mot djurägare som håller höns i oinredda burar och som inte har dispens, säger Leif Dennberg, chef för Jordbruksverkets djuravdelning. Det var förra året som Jordbruksverket beslutade att den gamla typen av hönsburar nu definitivt skulle bort och ersättas av burar där hönsens naturliga beteende bättre kunde tas till vara. Alla dispenser som tidigare hade getts revs därmed upp. Beslutet överklagades av ett 30-tal äggproducenter som något oväntat vann i länsrätten. Beslutet var nämligen inte rätt taget eftersom det borde anmälts till EU först och den domen har skapt osäkerhet kring vad som egentligen gäller. Nu har dock reglerna klubbats ännu en gång. Den här gången har reglerna också anmälts till och godkänts av EU och Leif Denneberg anser därmed att kommunernas nu har de besked man behöver. – Jag förväntar mig nu att man omgående agerar mot de här producenterna genom olika typer av förelägganden eller de åtgärder som kommunerna väljer vara riktiga i de enskilda ärendena, säger Leif Denneberg. Fortfarande sitter dock närmare en miljon av Sveriges drygt fem miljoner värphöns kvar i de gamla burarna och för deras ägare blir det nu bråttom. Gunnar Pettersson i Ljungby med 10 000 värphöns är en av dem som har kvar de gamla burarna, och han vet inte hur han nu ska lösa det. – Jag skulle det träda i kraft omgående så blir det katastrof för min verksamhet här för att ska jag ställa om och skaffa nya burar så tar det ju ett tag i alla fall. Och då är det risk att jag mister de kunder som jag har, säger han. Men du har ju haft rätt lång tid på dig att fixa den här övergången. Hur lång tid behöver du ytterligare? – Det tar väl inte så lång tid men det är ju inte gjort i en handvändning. Det är leveranstid på burar också och det går inte att hantera så snabbt, säger Gunnar Pettersson äggproducent i Ljungby.
Daniel Rundqvist daniel.rundqvist@sr.se
Anna Johansson, SR Kronoberg