Ingen brist på allmänläkare i glesbygd

Det blir ingen fri etableringsrätt för allmänläkare. Socialdepartementet har undersökt frågan sedan socialminister Lars Engqvist i fjol uppgav att han kan tänka sig att ändra reglerna, som ett sätt att lösa problemet med läkarbrist i glesbygdsområden.
Nu konstaterar Socialstyrelsen att det inte föreligger någon brist på allmänläkare - särskilt inte i Norrland som ligger bra till i en jämförelse med övriga landet, skriver tidningen Primärvårdens nyheter.