Många arbetar hårdare än de klarar fysiskt

Var fjärde man och kvinna i Sverige arbetar över sin fysiska förmåga under hela arbetsdagen. Det visar en studie som Arbetslivsinstitutet gjort och som presenteras i dag, onsdag.
De tunga jobben har inte försvunnit utan finns kvar samtidigt som många människor i dag är för otränade för att på sikt klara av sitt yrke. Det ger ett långsamt slitage som kan leda till långtidsjukskrivningar. Svårt få tid till träning Daniel Holner jobbar i charkdisken i en livsmedelsaffär i Stockholm och han förstår att det ibland är svårt att få tid över för träning. – Ju mer man arbetar desto mindre tid finns det ju över till sådant. Om man känner att man är i riskzonen är det väl knappast troligt att man lägger de extratimmarna på att gå och träna. Drygt 200 personer från Stockholms och Örebro län har fått svara både fysiska och psykiska hälsoenkäter och blivit djupintervjuade, konditionstestats samt att man fastställt hur mycket energi var och ens arbete kräver. Det visade sig att 27 procent av männen och 23 procent av kvinnorna arbetade över sin fysiska förmåga under hela arbetsdagen. De tunga jobben finns inom bland annat vård och omsorg, restaurang och livsmedelsbranschen och byggbranschen. Riskerar utslitning Enligt internationella rekommendationer så bör ingen arbeta mer än högst en tredjedel av sin fysiska förmåga under hela arbetsdagen för att inte riskera att bli fysiskt och psykiskt utsliten menar ergonomen och forskaren på Arbetslivsinstitutet Lena Karlqvist som gjort studien. – Alla i den här studien var i arbete, men man kan ju undra hur länge till. Många var ju redan trötta och slitna, och på sikt leder det till sjukskrivningar. Lena Karlqvist menar att vi måste inse att det inte går att göra alla jobb lätta därför måste människor börja ta ett eget ansvar och börja träna. Det behöver inte vara storslagna planer utan kan räcka med att cykla istället för att ta bussen till jobbet eller ta trappan istället för hissen. Men arbetsgivarna måste också ta ett större ansvar för medarbetarnas fysiska hälsa, menar Lena Karlqvist. – På speciellt tunga arbetsplatser som till exempel i vård, omsorg, lokalvård måste arbetsgivaren göra insatser och lägga in träning som en del av det ordinarie arbetet. Det finns ju redan hos brandmän och poliser i dag. Få hjälp till träning I Daniel Holners bransch, livsmedelsaffär, är det inte vanligt med att få hjälp till träning men han tycke det vore bra. – Ja visst, varför inte? Jag har till exempel vänner som jobbar i byggbranschen och de har ju om inte gratis så åtminstone subventionerat träningskort och de får vissa tider varje vecka, till exempel morgongympa, till fysiska aktiviteter. Men i den här branschen känner jag inte till något. Studien visar att de fysiska och psykiska besvären som kvinnorna hade var mer knutna till arbetet än vad männens besvär var, deras situation var mer knuten till en osund livsstil.
Margita Boström margita.bostrom@sr.se