Resistenta bakterier vanliga i sjukhusens avlopp

Multiresistenta bakterier som tål även de mest effektiva antibiotikapreparaten är vanliga i sjukhusens avlopp. Det visar en undersökning som forskare vid Karolinska institutet i Solna gjort och som refereras i Dagens Medicin. Det handlar om enterokocker, som finns naturligt i människans tarmsystem, som blivit resistenta mot antibiotikapreparatet vankomycin.
Upptäckten visar att problemet med resistenta bakterier är större än man hittills känt till. Det säger Roland Möllby, professor på Karolinska institutet. – Vi tycker att det är förvånande att man så ofta kan hitta så många enterokocker som är resistenta mot vankomycin. Vi kände inte till att vi hade en sådan frekvens, utbredning av de bakterierna i samhället, säger Roland Möllby, professor vid Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum på Karolinska Institutet i Solna. Tål antibiotika Enterokockerna som tål antibiotika orsakar bara lindriga sjukdomssymptom men eftersom de tål även de mest effektiva preparaten är de väldigt svåra att behandla. Det som forskarna fruktar är att resistensen mot vankomycin ska överföras till de betydligt besvärligare gula stafylokockerna som orsakar det som brukar kallas sjukhussjuka. Försök i provrör har visat att det kan hända och det skulle kunna skapa stora problem för sjukvården, säger Roland Möllby. – Vi har ju reda problem i dag som har varit uppe mycket i massmedia alldeles nyligen, framförallt i Stockholm, en spridning av väldigt resistenta stafylokocker på våra sjukhus. Vi fruktar att det ska komma ut i samhället också. Den sista antibiotika vi har då är vankomycin och om de här stafylokockerna kan plocka upp den här resistensgenen från enterokockerna så är vi ett väldigt dåligt läge. Då har vi inte kvar några antibiotika som vi kan använda mot de här stafylokockerna och det är det skräckscenario som vi är oroliga för. Men hur stor risk är det för att det ska bli så? – Ja, det vet vi ju inte idag. Det finns andra länder som har mer resistens än Sverige, vi har ändå relativt lite och i andra länder har det inte hänt ännu. Det är mängden vankomycin som används som avgör hur många bakterier som blir resistenta. Ett sjukhus som använder små mängder av preparatet hade inga resistenta bakterier i sitt avlopp. Ett annat sjukhus som använder relativt mycket vankomycin hade flera fall. Svårt försvara sig Det enda försvaret mot resistenta bakterier är minskad antibiotikaanvändning, säger Roland Möllby. – Det vapen man har är tyvärr bara att inte använda så mycket antibiotika. Nu är ju vankomycin ofta det man använder i sista hand i svåra fall så det är inte lätt att säga att man ska använda mindre av det heller. Det är en väldigt svår sits, säger Roland Möllby, professor vid Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum på Karolinska Institutet i Solna.
Ola Henriksson ola.henriksson@sr.se