Mängder av motioner flödar in till riksdagen

Riksdagsledamöterna var i år nära att slå rekord i att skriva motioner, alltså lämna förslag till riksdagen. När tiden gick ut på tisdagen hade nära 3 600 motioner lämnats in. Men de flesta motioner skrivs helt i onödan, ytterst få av förslagen blir verklighet, och nu ska Riksdagskommittén på nytt ta upp om riksdagen verkligen ska ägna så mycket tid åt motioner.
Riksdagens talman Björn von Sydow stod beredd att ta emot de allra sista motionerna innan tiden gick ut. När dörrens stängdes hade 3 567 motioner kommit in, väldigt nära toppnoteringen. De flesta avslås Bara någon enstaka procent av de tusentals motionerna kommer verkligen att gå igenom och bli verklighet. Så brukar det vara, det vet alla här. Erik Slottner har precis lämnat över kristdemokraternas motioner om dans, museum och utbildning. Vad händer med dem? – De lär väl avslås, precis som de gjorde förra året, de allra flesta i alla fall. Även om man avslår motionerna kan man få igen dem under året i och med att man sett vad man har för synpunkter och tagit till sig dem, säger han. Visa hemmaväljarna Riksdagsledamöterna lägger förslag för att visa hemmaväljarna att de gör något och för att sätta en fråga på dagordningen. Många av motionerna är inte ens en fråga för riksdagen eller har den minsta chans att gå igenom. I år lämnas förslag om att tv-avgiften ska vara frivillig, att fabriker som Mackmyra whisky ska få sälja sprit, att rivningshus ska omvandlas till fängelser och att svarttaxibilar ska beslagtas. Det har diskuterats om motionsrätten ska begränsas - och talmannen Björn von Sydow säger att Riksdagskommittén återigen se över motionsfloden. – Vi ska ta upp den här frågan. Nu när vi fått antingen om det är ett nytt svenskt rekord eller möjligtvis tangerat svenskt rekord, så ska vi ta upp det igen säger Björn von Sydow.
Cecilia Roos cecilia.roos@sr.se