Högre oljepriser väntas i vinter

Världsmarknadspriset på råolja väntas bli högt i vinter och ligga runt 30 dollar per fat - ett fat är 159 liter. Den beräkning kom från den amerikanska energimyndigheten i går. De som hoppats på att priset ska sjunka genom att utbudet ökar med hjälp av irakisk olja så grusas dessa för varje dag som går.
De internationella oljebolagen är rädda för att göra de investeringar som krävs i Irak säger Mattias Westman, fondförvaltare vid det svensktägda Prosperity Capital Management, som har investerat drygt två miljarder kronor inom oljesektorn. Mattias Westman arbetar i Moskva och därifrån har han en ganska god inblick i fråga om den framgångsrika ryska oljeindistrin som i sin tur har goda kontakter i Irak. Den ryska oljeindistrin jublar över det stigande oljepriset i dollar räknat. Råoljepriset har skjutit i höjden sedan oljekartleen OPEC nyligen beslutade att sänka produktionskvoten för sina medlemmar och på det sättet hålla uppe priserna. Hotet om en strejk i OPEC-landet Nigeria och oron över utvecklingen i Mellanöstern de senaste dagarna har också påverkat priset uppåt. Den svenske konsumenten har inte kännt av den kraftiga oljeprisökningen eftersom kronan under samma period stärkts gentemot dollarn. Men oljepriserna som räknas i dollar på världmarkanden har gått upp med 15 procent på bara några veckor. Det finns oljeanalytiker som hävdar att oljepriset kommer att sjunka kraftigt redan i början av nästa år. Men då förutsätts att Irak börjar massproducera på nytt - något som Mattias Westman bara tror är ett önsketänkande.
Vladislav Savic