Ett större handelsblock i Asien

Kinas ekonomiska frammarsch tvingar de sydostasiatiska länderna att samarbeta mera. Därför går de samman i ett handelsblock. Men inte förrän år 2020 beräknas ASEAN-länderna ha upprättat en gemensam marknad.
ASEAN-ländernas beslut i går vid toppmötet på den indonesiska ön Bali om att upprätta en gemensam marknad har flera orsaker. Bland de tio ASEAN-länderna finns nationer som tog så kallade tigersprång i början av 1990-talet, men som drabbades hårt av Asienkrisen för sju år sedan. Sedan dess har Kinas ekonomiska frammarsch accelererat. WTO har inte visat sig vara mycket att hålla i handen för länder som inte ligger i den ekonomiska toppligan. Alltså skapar ASEAN sitt eget EEC. Dvs den gemensamma marknad som ASEAN-länderna eftersträvar har likheter med 1960-talets och 70-talets europeiska sex-nationsgemenskap som var embryot till den europeiska unionen. År 2020 ska denna sydostasiatiska inre marknad vara etablerad. Flera av deltagarländerna vid toppmötet ville skynda snabbare. Thailand förordade 2012 och Singapore 2015. ASEAN-länderna har över 500 miljoner invånare och handeln omsätter över 700 miljarder dollar per år. De tio länderna har också som mål att åstadkomma avtal om frihandel med Kina, Indien och Japan inom de närmaste sju till åtta åren. Lars Gunnar Erlandson, Bali, Indonesien