Specialistbrist i psykiatrin

Var femte tjänst inom psykiatrin är vakant - det fattas minst 228 specialister i den psykiatriska vården.
Situationen är svårast i Gävelborgs län där bara 13 av 25 specialistpsykiatritjänster är besatta skriver tidningen Dagens Medicin. Men läget inom psykiatrin varierar kraftigt över landet, också inom landstingen. Bäst är situationen i landstingen i Halland och Sörmland som vardera bara har en av 30 tjänster obesatt.