Sänkta krav för att behandla med laser

Skönhetsbehandling med laser ökar kraftigt. I dag görs omkring 5 000 kosmetiska laserbehandlingar per år på 20-talet privata kliniker runt om i Sverige. Trots att ingreppen ökar så har kraven sänkts, nu krävs inte längre sjukvårdskunskaper utan vem som helst kan öppna en laserklinik, något som överraskar även patienter.
– Jag var övertygad om att det krävdes utbildning för att få syssla med detta. En laser är ett mycket kraftfullt instrument och jag vill nog inte ha en sådan riktad mot mitt ansikte om inte personen bakom den vet vad han eller hon gör, säger Fatima Adberger som har fått laserbehandlingar mot generande hårväxt i flera år. Risk för skador Lars Hode, fysiker och ordförande i Svenska lasermedicinska sällskapet menar att det finns risk att de starka instrumenten skadar ögonen. Han är kritisk mot de lättnader som Statens strålskyddsinstitut, SSI, beslutat om. Ingen utbildning krävs Från och med i år krävs inte längre sjukvårdskunskaper för att få utföra kosmetisk laser. Anledningen är att SSI vill ha enhetliga regler, samma krav för laser som för de så kallade blixtlampor som kommit på senare tid och för vilka det inte krävts någon utbildning. Lars Hode hade hellre sett en motsatt utveckling, hårdare krav även för blixtlamporna, men fick inte gehör för sina krav. – Då måste man få hela EU att ändra bestämmelserna för man vill ju ha gemensamma normer inom Europa i dag. Det kräver ett ganska omfattande och tidsödande arbete, säger han. Inser inte faran – Det som man kan bli rädd för är att folk inte förstår hur pass starka lasrar det här är. Att det finns vissa risker. Det går inte att skjuta hejvilt, säger Eva-Lotta Hedström, sjuksköterska som driver en laserklinik i Västerås.
Monica Elfström, P1 konsument