Lööw: Jag förstår inte Hoffmans kritik

Forum för levande historia borde läggas ner eftersom det är regeringsstyrt, antikommunistiskt och inte tar upp folkmord som begåtts av de västerländska länderna. Kritiken kom på tisdagen från vänsterpartiets tillförordnade ordförande Ulla Hoffman. Nu svarar Helen Lööw som är chef för Forum för levande historia.
– Nej, jag ser oss inte som myndigheternas förlängda arm faktiskt, utan jag ser att vår roll är oberoende, vår roll är att vi precis som andra myndigheter också självklart kan kritisera makten, så att säga. Svenska myndigheter har ju en ganska oberoende ställning trots allt. Vänsterpartiet vill att ni ska läggas ner och menar att det inte finns något perspektiv där man kritiserar det som händer i väst. – Nu är det ju så att vår utgångspunkt är förintelsen och därmed tar vi vår utgångspunkt i väst. Förintelsen äger rum i hjärtat av den västerländska civilisationen. Ska sprida kunskap om förintelsen Forum för levande historia invigdes i somras och har ännu inte hunnit komma igång ordentligt. Det statliga bidraget är 30 miljoner kronor per år. Ursprunget var statsminister Göran Perssons idéer om att sprida kunskap om förintelsen i nazitidens Tyskland. Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Britt Bohlin har svårt att förstå vänsterpartiets kritik. – Jag tycker det verkar väldigt konstigt att ett riksdagsparti säger att vi ska sluta diskutera vår historia, vi ska inte prata om det som har hänt utan nu stänger vi butiken och går vidare. Vill lägga ner Levande historia Vänsterpartiet har stått bakom satsningen i budgetförhandlingarna, men föreslår alltså nu i en motion till riksdagen att Forum för levande historia ska läggas ner. Historisk forskning ska inte styras av staten anser partiet. Som grund för sin kritik hänvisar tillförordnade partiledaren Ulla Hoffman till en artikel i tidningen Ordfront som skrivits av tre historieforskare. Varnar för att rösta till vänster Där står att Forum för levande historia i princip driver en kampanj mot kommunismen och att det sovjetiska folkens tragiska öden används för att varna folk för att rösta till vänster. Helen Lööw bekräftar att Sovjetunionens övergrepp och skräckvälde finns bland den historieforskning som lyfts fram men tillbakavisar vänsterpartiets anklagelse. – Vad för rimligt syfte skulle vi ha att genom att anordna seminarier kring kommunismens brott förhindra människor att rösta på vänsterpartiet? Jag förstår inte det resonemanget, helt enkelt.
Erik Ridderstolpe erik.ridderstolpe@sr.se