Åklagare synar Skandias lägenhetsaffärer

Efter rapporteringen i medierna om att Skandias ledning misstänker att flera tidigare direktörer har lurat till sig miljonbelopp i samband med renoveringar av hyreslägenheter som de fått av bolaget, följer nu åklagare noggrant alla turer.
– Det som har redovisats ligger inom en zon som kan övervägas som möjliga trolöshetsbrott i första hand och så finns det en del saker som har sagt om hur redovisningen har skötts, säger överåklagare Christer van der Kwast vid Riksenheten mot korruption hos Riksåklagaren. Bolagets egen inställning avgörande Det är en liten bit kvar innan åklagaren agerar. Skandias egen inställning i frågan blir vägledande för chefsåklagarens beslut. På tisdagen sade Skandias utredare Otto Rydbeck att det kan bli aktuellt med rättsliga åtgärder mot de tidigare anställda direktörerna. Christer van der Kwast har redan nu etablerat en kontakt med Skandias utredare för att kunna följa det som pågår på ett enkelt sätt. – Den som är förfördelad, i det här fallet Skandia, ligger närmast till både för att ta ställning till om de anser att de har blivit utsatta för brott och faktiskt i det här fallet också tillhandahålla underlag – kanske i form av en polisanmälan eller på annat sätt ge mig den information som jag behöver för att ta ställning. Om Skandia kommer fram till att det har begåtts brott kan bolaget anmäla. Även privatpersoner kan göra en anmälan utifrån de uppgifter som kommit fram hittills. Trolöshet mot huvudman rubriceringen De eventuella brottsmisstankarna skulle alltså enligt åklagaren gälla trolöshet mot huvudman och redovisnings- eller bokföringsbrott, vilket kan ge böter eller fängelse i högst två år. Men även om bollen ligger hos Skandias nuvarande ledning just nu, kan åklagaren göra en egen bedömning också. – Jag följer det som nu pågår av Skandias egen utredning och sedan får jag i ett senare skede se vilken information jag kan behöva för ett eget ställningstagande, säger Christer van der Kwast, vid Riksenheten mot korruption hos Riksåklagaren.
Tommy Fredriksson