KI spår lägre löneökningar de närmaste åren

I en ny prognos från det statliga Konjunkturinstitutet görs bedömningen att löneökningarna för de kommande tre åren blir lägre än för de gångna tre åren, i snitt 3,4 procent per år. Men enligt Konjunkturinstitutet vore ännu lägre löneökningar önskvärda.
– Att konjunkturläget är betydligt svagare, framförallt arbetsmarknaden är väldigt mycket svagare och därför ligger det i vår prognos att löneökningstakten ska bromsas in, vi tror det kommer att ske, säger Konjunkturinstitutets chef Ingmar Hansson. KI tror på 2,1 procent mer i lön Nästan två miljoner löntagare får nya avtal nästa år och hur stora löneökningarna i dem blir är avgörande för hur svensk ekonomi hämtar sig ur lågkonjunkturen, hur mycket sysselsättningen ökar och hur mycket arbetslösheten minskar. Konjunkturinstitutet spår att avtalen för de kommande tre åren 2004–2006 ger löneökningar på 2,1 procent. Till det kommer löneökningarna utöver avtalen, löneglidningen. Lägre än förra avtalet De avtalade löneökningarna skulle därmed hamna 0,3 procent under de som avtalades fram i förra avtalsrörelsen 2001. Men optimalt vore alltså enligt KI ännu lägre avtalade löneökningar, 1,7 procent. – För om löneökningarna blir mindre inflationsdrivande så innebär det att Riksbanken kan välja en lägre styrränta. Riksbankens uppgift är att se till att inflationen blir två procent. Om lönebildningen är mindre inflationsdrivande då vågar man och kommer man att välja en lägre styrränta. En lägre ränta stimulerar konsumtionen och investeringarna och stimulerar tillväxten och därmed sysselsättningen, säger Ingmar Hansson.
Pia Lille pia.lille@sr.se