Saabs vinst minskar

Flyg- och försvarsindustrikoncernen Saab redovisar en vinst efter finansnetto på 507 miljoner kronor för årets nio första månader. Det kan jämföras med vinsten på 593 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Saab sänker prognosen för helåret 2003 och räknar nu med ett vinsten blir i nivå med föregående år.