Lugn utveckling på villpriser

Villapriserna i landet rör sig nu mycket makligt med prisnedgångar på en del håll. Men på Gotland stiger huspriserna rejält. Ett hus på Gotland kostar nu i genomsnitt över en miljon kronor.
Gotland är också det län som haft den största prisuppgången i landet - 11 procent - under det tredje kvartalet i år, jämfört med kvartalet innan. I hela landet som steg villapriserna med två procent under samma period, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, och Lantmäteriet. Men som vanligt är villamarknaden i landet inte särskilt enhetlig. I Uppsala, Västmanlands, Hallands och Västerbottens län sjönk exempelvis priserna under tredje kvartalet. I Stockholmsområdet, som under det senaste året har haft en väldigt lugn prisutveckling jämfört med tidigare, var priserna oförändrade under tredje kvartalet. Trots detta kostar nu medelvillan i Stockholm 2,4 miljoner kronor - dubbelt så mycket som vad genomsnittsvillan i riket kostar och 600 000 kronor mer än vad husköparna i Göteborgs- och Malmöområdet får betala. Tittar man bara på hur priserna utvecklades i september syns en svag nedgång på 1 procent i landet. I augusti låg priserna helt stilla. För bostadsrätter finns ingen officiell prisstatistik, men Svensk Fastighetsförmedling sammanställer statistik för de bostäder som bolaget förmedlar. Enligt denna steg priserna med 2 procent för de 2 052 förmedlade bostadsrätterna i landet under tredje kvartalet, jämfört med samma kvartal förra året. Men i Stockholms innerstad sjönk priserna med 3 procent under samma period och i hela Stockholmsområdet var priserna oförändrade. Svensk Fastighetsförmedling hävdar dock att intresset ökar för lägenhetsvisningarna i Stockholm och att priserna under tredje kvartalet var 8 procent högre än under andra kvartalet i år. Den största ökningen av bostadsrättspriser står Malmö för med 32 procent på årsbasis, följt av Göteborg med en uppgång på 17 procent. I Malmö säljs dock inte så många bostadsrätter, vilket gör att statistiken blir osäker.