Villapriser ligger nästan still

Villapriserna rör sig inte mycket just nu. I landet som helhet steg villapriset med 2 procent tredje kvartalet i år.
Allra mest steg priserna på Gotland där ett hus blev 11 procent dyrare, enligt SCB och Lantmäteriet Men det ser mycket olika ut i olika delar av landet. I Stockholm Uppsala, Västmanlands, Hallands och Västerbottens län har huspriserna sjunkit under det tredje kvartalet. Medelpriset på en villa i Sverige är nu 1,2 miljoner kronor. I Stockholm är medelpriset det dubbla; 2,4 miljoner.