Ekonomipriset till en britt och en amerikan

Den amerikanske ekonomen Robert Engle, 60 år, får tillsammans med britten Clive Granger, 69 år, mottaga Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2003 för statistiska metoder för ekonomiska tidsserier.
Den amerikanske ekonomen Robert Engle, 60 år, får tillsammans med britten Clive Granger, 69 år, motta Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2003 för statistiska metoder för ekonomiska tidsserier. Robert Engle är verksam vid New York University i USA ”för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med tidsvarierande volatilitet” och Clive Granger, verksam vid University of California i San Diego, USA ”för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med samvarierande trender”. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillkom 1968, med anledning av Riksbankens 300-årsjubileum. Prisutdelningen sker den 10 december, årsdagen av Alfred Nobels död. Priset kan delas av högst tre mottagare.