Statistikmetoder gav ekonomipris

Det handlar om statistik, eller statistiska metoder för att analysera ekonomi. De metoder som Engle och Granger har utarbetat används världen över av forskare och studenter i nationalekonomi.
Men frågan måste ändå ställas, vad är den praktiska nyttan av vad de kommit fram till? Professor Lars Calmfors är medlem av priskommittén och han anser att nyttan är stor. – Vi har fått mycket bättre metoder till exempel att förklara löneutveckling, konsumtion och växelkursutveckling tack vare de här metoderna som Granger har utvecklat. – Engle har utvecklat metoder att förklara varför variabiliteten i avkastningen på finansiella tillgångar varierar över tiden och att de ofta varierar enligt ett specifikt mönster som är väldigt viktigt för portföljbeslut, alltså till exempel hur pensionsfonder ska placera sina tillgångar, säger Lars Calmfors.
Martin Ahlquist martin.ahlquist@sr.se