Östersund/Åre vill åter söka OS

Östersund och Åre vill försöka få arrangera vinter OS 2014. En formell ansökan kräver ett godkännande från den svenska olympiska kommittén, men också stöd från den svenska regeringen.
Mona Sahlin är regeringens idrottsminister. – Regeringen ställer sig positiv även om det inte finns någon ansökan ännu, säger Mona Sahlin. 1994,1998 och 2002 har Östersund /Åre ansökt, men fått nej till att arrangera vinter OS. Det lär inte bli lättare den här gången, för idag är det ännu hårdare konkurrens om OS-arrangemangen. Dessutom kräver Internationella Olympiska Kommittén ett större engagemang från värdlandet vad gäller byggandet av arenor och bruket efter OS, säger Gunilla Lindberg, generalsekreterare i Svenska Olympiska Kommittén och ledamot i Internationella Olympiska Kommittén. Får några pengar från IOK använas för att bygga upp anläggningar? – Nej, det ska vara för själva arrangemangen, säger Gunilla Lindberg. Men trots ökade krav på värdlandet så är Mona Sahlin försiktigt positiv till en OS ansökan. – Jag är medveten om att det ställer större krav på arrangörslandet att ställa upp med investeringar, än det har varit tidigare. Men om det blir en ansökan som SOK står bakom så får regeringen självfallet pröva i vilken mån vi kan gå in. Ett OS i Sverige förutsätter en mycket aktiv ekonomisk medverkan också från regeringen. Så mycket är klart.
Magnus Bergner magnus.bergner@sr.se