Feminister saknar Winberg i jämställdhetsfrågorna

Flera feminister oroas över vad som ska hända med jämställdhetspolitiken när jämställdhetsminister Margareta Winberg nu får lämna regeringen. Winberg har av många betraktats som en framgångsrik förkämpe för ett feministiskt perspektiv.
– Det är ett stort tomrum måste jag säga eftersom Margareta Winberg har poängterat könsperspektivet och verkligen varit klar i sin uppfattning, säger Ireen von Wachenfeldt, ordförande i Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige. När andra debattörer talat om ”familjevåld” och att både män och kvinnor vinner på jämställdhet har Winberg istället lyft fram intressekonflikter och talat om ”mäns våld mot kvinnor”, könsmaktsordning och om patriarkala strukturer som måste bekämpas. Talat klarspråk om sexköp När andra har talat om prostitution som ett mångfacetterat socialt problem har Winberg talat om prostituerade som sexslavar och offer på våldets och patriarkatets altare. Kontroversiella uttalanden om jämställdhet Hon har också haft hotat med lagstiftning om inte fler kvinnor väljs in i näringslivets styrelser, hon har diskuterat genusperspektivet i Evert Taubes texter och föreslagit att föräldraledigheten delas lika mellan kvinnor och män. Den svenska regeringen har under Margareta Winberg drivit en tydlig, uppmärksammad och kontroversiell jämställdhetspolitik. – Det känns som att hon har varit unik i den positionen just för att hon har kunnat säga obekväma saker och varit tydlig om mäns överordning, säger Goldina Smirthwaite som är genusvetare i Karlstad. Sahlin får området bland många andra Winberg har varit vice statsminister och haft jämställdhetspolitiken som sin enda sakfråga. För Mona Sahlin som nu tar över området och som ännu inte vill ge några intervjuer i frågan, blir jämställdheten ett av sex olika ansvarsområden. Ireen von Wachenfeldt fruktar att frågan nu kommer att ges samma tyngd. – Det känns oroligt. Jag är rädd för att det inte blir samma prioritet i jämställdhetsfrågorna och särskilt när det handlar om mäns våld, säger Ireen von Wachenfeldt.
Pontus Mattsson pontus.mattsson@sr.se