Företag chansar på att få igenom jätteavdrag

Skattemyndigheten i Stockholm granskar nu ett trettiotal fall av stora skatteavdrag där företag köpt in bolag med kraftiga förluster för att på det sättet få ned eller helt slippa sin skatt. Enligt myndigheten handlar det om flera miljarder kronor som statskassan riskerar att gå miste om.
Enligt kontrolledaren Olof Mellquist förekommer en betydande handel med sådana här förlustbolag i Sverige. – Det finns aktörer som affärsmässigt erbjuder den här typen av upplägg. Det tror vi oss veta och det beror just på att det handlar om så väldigt mycket pengar som det gör, säger kontrolledare Olof Mellquist. Genom att köpa ett bolag med stora förluster försöker företagen slippa skatt på sina vinster. I många fall handlar det enligt Skattemyndigheten om etablerade koncerner som köpt gamla förlusttyngda IT-bolag. Avdrag på hundratals miljoner Ett börsnoterat företag som just nu försöker få igenom ett sånt här avdrag är Skistar, som bland annat äger skidanläggningar i Sälen. Skistar köpte internetbolaget Spray för 70 miljoner kronor och hoppas få igenom skatteavdrag motsvarande 700 miljoner, enligt vd Mats Årjes. – Den här affären ska prövas av Skattemyndigheten och innan det är gjort finns egentligen ingen anledning att kommentera det ytterligare. Hur betydelsefullt är det här avdraget för er? – Den frågan ska jag svara på när skattemyndigheten har prövat frågan, säger Mats Årjes. Skattemyndigheten i Stockholm är inne på det tredje året i sin granskning av de här förlustavdragen och har tillsatt en grupp på tio personer som specialstuderar skatteuppläggen. Det trettiotal fall av avdrag som tjänstemännen tittar på just nu är värda mellan 2 och 3 miljarder kronor, pengar som statskassan går miste om i fall avdragen skulle gå igenom. Företagen anses trotsa lagen Myndigheten anser att lagen tydligt förbjuder den här typen av förlustavdrag, men ändå gör företagen sina försök, konstaterar kontrolledaren Olof Mellquist. – Man vet att våra kontrollresurser inom skatteförvaltningen är begränsade. Man tar en chans på att det helt enkelt ska slinka igenom. Det handlar om väldigt stora belopp, hundratals miljoner kronor och i bland ännu mer som ligger i potten. Man gör väl då den bedömningen att det är värt att ta risken, säger Olof Mellquist, kontrolledare.
Åsa Törnqvist asa.tornqvist@sr.se
Michael Österlund michael.osterlund@sr.se