Lund vill lugna sparare

Allmänheten har inte skäl att vara orolig för sitt pensionssparande. Det budskapet kommer idag från livförsäkringsbolagen och regeringen, efter ett möte i finansdepartementet. Och det är den senaste tidens affärer i främst Skandia, men även livbolagens allmänt dåliga ekonomi, som kastar sin skugga över branschen.
Biträdande finansminister Gunnar Lund ger ett lugnande besked till alla svenskar som sparar privat i livbolagen. Det var hans budskap efter mötet mellan regeringen, Finansinspektionen och representanter för branchen. Alla var där, kan man säga, sammanlagt ett tiotal bolag. Regeringen och Finansinspektionen kommer att utreda och så småningom även lägga fram flera lagförslag, som alla syftar till att återställa förtroendet hos allmänheten. Bland annat ska frågan om flyttningsrätten utredas, och Gunnar Lund är själv för att en sådan införs. Den ger sparare möjlighet att rösta med fötterna, det vill säga flytta sitt sparkapital, till ett annat bolag, utan att drabbas av höga avgifter. Idag finns det en inlåsningseffekt i livbolagen som gör att det är svårt att byta bolag, utan långtgående negativa konsekvenser för den enskilde, vilket Gunnar Lund alltså vill råda bot på. Tommy Fredriksson