Göteborg får biltunnel under Göta älv

I Göteborg kommer en ny tunnel att byggas under Göta älv.
Den nya tunneln ska byggas mellan Marieholm och Hisingen, och ska avlasta Tingstadtunneln, där köerna ofta är långa eftersom mer än 100.000 bilar passerar tunneln en vanlig vardag. Enligt vägverket kommer den nya tunneln att innebära 40.000 bilar färre per dag i Tingstadtunneln. Bygget kommer att starta 2005 och beräknas vara klart 2009.