Norskt imperium hotar att falla

I Norge håller många andan nu när landets mäktigaste industriman, Kjell-Inge Røkke, har problem med att betala en skuld. Røkkes finansiella problem kan få stora konsekvenser för norsk industri om hans företagsimperium börjar falla.
- Røkke har på något sätt lyckats med det allra mesta han har gjort så detta är utan tvivel den största krisen han har varit med om så länge han har varit aktiv i Norge, säger norske ekonomiforskaren Erik Jacobsen vid Handelshögskolan i Oslo. Kjell-Inge Røkke är Norges mest kontroversielle finansman, en man med nyrika vanor som stärkt sin position alltmer de senaste åren. Han kontrollerar bolag med drygt 50 000 anställda i flera länder. Han är den norska privata näringslivsman som ansvarar för flest antal jobb, framförallt inom olje- och varvsindustrin. Börsnoterade Aker Kvärner hör till de mest kända företagen. Dominoeffekt kan nå utomlands I Sverige har Røkke ägarintressen i Kvärner Pulping i Karlstad. Problemet nu är att hans företag Norway Seafood inte klarat att betala tillbaka ett lån på motsvarande 650 miljoner svenka kronor till ett annat företag. Røkke har fått extra tid på sig. Hans imperium omfattar 700 bolag och det här är bara en av många skulder. Betalningssvårigheterna kan få mycket stora konsekvenser, säger forskaren Erik Jacobsen. - Det värsta som kan hända är att Røkke-imperiet börjar falla som dominobrickor. Kan han inte betala ett lån så blir det svårt att betala de andra och sedan går det ut över de operativa företagen så faller brickorna en efter en, säger han. Det är i princip fordringsägarna som styr Røkkes imperium nu, om det går illa så kan bolag bli nedlagda eller tvångssäljas. Också bolag i utlandet kan bli påverkade, säger han. Analytiker tror inte på lösning Flera norska analytiker har svårt att tro att Røkke hittar en lösning men ingen vill uttala sig offentligt eftersom de är rädda för att stöta sig med den mäktige industrimannen. Røkke själv försöker att tona ned krisbilden. Han har leende tittat ut genom fönstret under krismöten om skulden och fotograferat alla väntande journalister och fotografer på gatan utanför. Men hans möte med näringsgministern visar att också från regeringshåll ser man allvarligt på situationen. I början av nästa vecka ska skulden vara betald.
Beatrice Janzon, Oslo beatrice.janzon@nrk.no