Författare stäms för förtal

Författaren och historikern Wilhelm Agrell har stämts för förtal av avliden.
I boken "Verona - Spåren från ett underrättelsekrig" pekar han ut ungraren Vilmos Böhm som dubbelagent och ansvarig för Raoul Wallenbergs försvinnande. Böhms ättlingar hävdar nu att utpekandet bygger på en feltolkad översättning. De anhöriga vill ha 40 000 kronor var i skadestånd och yrkar på att en eventuell fällande dom publiceras i media. Vilmos Böhm var socialdemokratisk minister i den ungerska rådsregeringen 1918-1919. Under andra världskriget var han förbindelseman mellan den ungerska motståndsrörelsen och den brittiska underrättelsetjänsten. Under en tid var han också Ungerns ambassadör i Sverige. Vilmos Böhm avled 1949.