Oväntad nedgång av arbetslösheten i Tyskland

Trots dystra prognoser, minskade arbetslösheten i Tyskland under september. Äntligen en positiv nyhet för den tyska regeringen och i synnerhet för finansminister Hans Eichel.
För två månader sedan sade Hans Eichel att tillväxten i Tyskland i år skulle bli en procent, nu skruvas den ner till noll. Och för en månad sedan sade han att tyska staten måste låna 19 miljarder euro för att täcka underskottet i budgeten. Nu räknar han upp det till 40 miljarder. Samtidigt som han har sagt att ekonomin är på väg upp, har andra varnat för motsatsen. – En svag dollar kombinerat med ett högt oljepris kan stoppa återhämtningen och hota tysk exportindustri, säger Ernst Welteke, chef för Deutsche Bundesbank. Men idag fick Hans Eichel stöd för sin mer optimistiska syn på utvecklingen, om än marginellt. Arbetslösheten sjunker oväntat. De flesta ekonomer förutspådde en ökning. Fortfarande är problemen störst i de delstater som tillhörde DDR. Där är arbetslösheten nästan 18 procent, motsvarande siffra i väst är åtta. Sammanlagt blir det 4,2 miljoner tyskar utan arbete.
Kristian Åström, Berlin kristian.astrom@sr.se