Farlig bakterie oftast i gravad fisk

Livsmedelsverket har gjort en undersökning av livsmedel där listeriabakterier kan förekomma. De högsta halterna finns i smörgåsmat och dessertostar, men den är vanligast i gravad fisk.
Omkring 3500 prov gjordes tillsammans med landets kommuner och i två procent av proven fanns bakterien, men i de flesta fall i låga halter. Listeriabakterien kan i värsta fall orsaka blodförgiftning och sedan tidigare avråds gravida kvinnor från att äta dessertostar samt gravad och vakuumförpackad mat.