Migrationsverket får tillfällig chef

Ny chef för Migrationsverket efter Barbro Holmberg, som i förra veckan utsågs till ny migrationsminister, blir departementsrådet Lars Påhlsson.
Regeringen utsåg i dag Påhlsson till vikarierande chef tills en ordinarie chef har utsetts. Lars Påhlsson har en bakgrund som departementsråd inom utrikesdepartementet. Han har tidigare varit byråchef och stabschef inom Migrationsverket.