Riskanalys ska stävja hot mot politiker

Nästa gång kommunpolitikerna i Nybro har en kontroversiell fråga att ta ställning till, kommer de att göra en riskanalys som tar hänsyn till tänkbara hot mot beslutsfattarna.
Det här kom fram vid ett möte i Göteborg under torsdagen där kommun- och landstingspolitiker samlats för att prata om hot och våld mot folkvalda. Stig Davidsson är centerpartistiskt kommunalråd i Nybro och tycker att nya frågor måste tas in i den politiska processen. – Vad får det här för konsekvenser för politikerna, vad kan det få för konsekvenser när det gäller hot mot politiker, den här analysen måste göras samtidigt som man jobbar med frågorna. Sedan kan man kontakta polisen om att det kan blir ganska hett och att polisen är medvetna och kan avsätta resurser för detta, säger Stig Davidsson. Förutse risker Förslaget vann stort gehör i församlingen. Ingrid Liljegräs är socialdemokratiskt landstingsråd i Gävle, och säger att man får helt enkelt läsa insändarsidor, försöka bedöma språkbruk och tonfall. – Utifrån det får man försöka göra en riskbedömning för hur hotbilden kommer se ut den dagen beslutet ska tas, om det behövs polisbevakning vid fullmäktige eller om beslutsfattaren faktiskt måste ha skydd vid sin sida. Det här mötet var planerat före mordet på utrikesministern, men hölls i påtaglig skugga av det. – Jag funderar i bland på om jag kan bära partisymbolen, jag kanske tittar mig om någon gång extra och rör mig inte gärna ute på kvällen, Ingrid Liljegräs. Få hot sätts i verket Men rutinerna i fullmäktige runt om i landet har inte ändrats efter mordet. Bertil Borglund, Miljöpartist från Trollhättan, säger att många nog ser det som en ytterlighetshändelse. – Vi räknar inte med att det ska tillhöra vardagen att sådant händer, så optimistisk är jag, säger Bertil Borglund från Trollhättan.
Kristina Hedberg, Göteborg kristina.hedberg@sr.se