Läkare som gör fel kan ges prövotid

Allt fler läkare som begår misstag i vården får behålla legitimationen under en prövotid, då deras arbete ska övervakas och de ska få stöd och handledning. Erfarenheterna av det nya systemet anses vara goda.
Sedan systemet infördes för tre år sedan har ansvarsnämnden ålagt ett sextiotal läkare och annan sjukvårdspersonal prövotider och systemet fungerar bra, säger Socialstyrelsens avdelningschef Catarina Andersson Forsman. – Tanken var att man skulle fånga upp individer som är oskickliga i sin yrkesutövning, men som inte riktigt uppfyller kriterierna för att delegetimeras, alltså att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter att vi yrkat det tog bort deras legitimation, säger Catarina Andersson Forsman. Prövotid För att läkare eller annan sjukvårdspersonal ska mista legitimationen krävs mycket allvarliga förseelser. Sedan 1999 kan man i stället ålägga vårdpersonalen en så kallad prövotid. Förra året fördubblades antalet som fick prövotid och hittills har ett sextiotal personer fått behålla legitimationen på prov. Det handlar oftast om läkare, som arbetat i vården i flera år, men som exempelvis drabbats av sjukdom, säger Catarina Andersson-Forsman. – Den vanligaste orsaken i dag är kanske att man haft en egen sjukdom eller missbruk. Men det finns också fall där vi uppfattar att det varit oskicklighet, där vi uppfattar att man vid en viss typ av vård inte behärskar området på ett sätt som man kan förvänta sig av legitimerad personal. Men vad betyder det att man står under vård av personal som står under handledning som de här personerna gör? – Det ska betyda att den här personen erbjuds precis samma vård som alla andra patienter gör. Här sker en kontroll regelbundet, vi tycker det är ett bra instrument och ett bra sätt att förbättra patientsäkerheten, säger Catarina Andersson Forsman, chef för tillsynsavdelningen vid Socialstyrelsen,
Anna Larsson anna.larsson@sr.se