Ingen ljusning för Tyskland

Idag presenterades idag en hel del statistik om tysk ekonomi. Å frågan är om ett uppsving är på väg - ett uppsving som kan dra med sig den europeiska konjunkturen.
Arbetslösheten sjunker, handelsbalansen visar ett saftigt överskott och nybilsförsäljningen ökar med fyra procent. Det är siffror som kan få en att tro att Tyskland är på väg upp ur lågkonjunkturen. Men vad gäller antalet arbetslösa så är förbättringen bara marginell. Fortfarande är över tio procent utan arbete och i de östra delarna av landet är siffran nästan 18 procent. Inte heller nybilsförsäljningen är så stark att den är att räkna med. Var sjunde arbetstillfälle i Tyskland är relaterat till bilindustrin och när konsumeterna återvänder till bilhallarna ses det som en tydlig konjunktursignal. Men inom branschen är man skeptisk till försäljningsökningen på fyra procent- nyligen lanserades nya bilmodeller på världens största bilmässa i Frankfurt och det anser man kan ha tillfälligt retat köplusten. Länge har den tyska regeringen talat om att den tyska ekonomin håller på att resa sig efter sex månader av recession. Undersökningar visar att tyskens förtroende för den ekonomiska utvecklingen har stärkts, men ser man över hela fältet av statistik: industriproduktion, handelsbalans och inhemsk konsumtion, så ger statistiken enligt många ekonomer bland andra Bundesbanks chef Ernst Welteke, inga eller mycket svaga antydningar om ett sådant ekonomiskt lyft. Tvärt om, hotar nu en svag dollar och ett höjt världsmarknadspris på råolja, en fortsatt återhämtning. Kristian Åström, Berlin