USA-planer på missiler i europeiska länder

USA överväger att placera ut missiler i en rad europeiska länder som försvar mot ett möjligt angrepp från Iran.
Uppgiften finns i den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung som hänvisar till källor inom det amerikanska utrikesdepartementet. Anledningen till de amerikanska planerna är en fruktan för att Iran håller på att utveckla interkontinentala raketer. USA vill före 2006 träffa bilaterala avtal med flera länder när det gäller utplacering av missilförsvar - i utbyte mot ekonomiskt bistånd. Två länder som nämns i artikeln är Rumänien och Bulgarien.