Tvångsvård efter avtjänat straff

Psykiskt störda brottslingar ska kunna tvingas till missbruksvård eller medicinering efter att de avtjänat sitt fängelsestraff, det väntas regeringen föreslå i en lagrådsremiss till våren, skriver Dagens Nyheter.
Tidigare har förslag om tvång inom öppenvården alltid avvisats med hänsyn till den personliga integriteten, men enligt tidningen talar nu allt för att just detta kommer att införas när det gäller frigivna brottslingar. Hur tvångsvården kommer att se ut i praktiken är fortfarande oklart, bland annat lagtekniska problem återstår att lösa.