Maktbråk i Ericsson snart över

Frågan om hur makten över telekomföretaget Ericsson ska vara fördelad - alltså värdet på de röststarka A- och de röstsvaga B-aktierna i bolaget - har varit en segdragen fråga. Men nu är Ericssons aktieägare nära att enas om en lösning på rösträttsfrågan, säger Ericssons styrelseordförade Michael Treschow.
I dag kontrolleras Ericsson av familjen Wallenbergs maktbolag Investor och investmentbolaget Industrivärden, trots att dom bara har en liten del av bolagents aktier. Förklaringen är gamla rösträttsregler där röststarka A-aktier är värda tusen gånger mer än dom röstsvaga B-aktierna. Men Investor och Industrivärden är på väg att förlora sitt inflytande i Ericsson. Från flera håll är trycket hårt om en utjämning av röstvärdet, bland annat från aktiefonder med stora innehav röstsvaga B-aktier. Till bolagsstämman i våras var det tänkt att den arbetsgrupp som arbetar med rösträttsfrågan skulle lägga fram ett förslag - men så blev det inte. Dom stora ägarna var inte överens om hur ägarna med röststarka A-aktier ska kompenseras ekonomiskt för att släppa ifrån sig makten. Den frågan är nu i stort sätt vara löst, enligt Michael Treschow. Hur vill han inte säga. Att dom juridiska och ekonomiska frågorna klarats ut mellan dom stora aktieägarna bekräftar även Lars Otterbeck, VD för en av storägarna, Alecta, som ingår i arbetsgruppen kring rösträttsfrågan. Även om Michael Treschow garderar med risken för ytterligare förseningar så tror han att arbetsgruppen i höst kan lägga fram en lösning för aktieägarna på en extra bolagsstämma. Sören Granath