Psykiskt sjuka fångar kan tvångsmedicineras

Psykiskt sjuka som dömts till fängelsestraff ska kunna tvångsmedicineras eller tvingas till vård mot sitt missbruk under tiden de är villkorligt frigivna. Det är innehållet i ett lagförslag som just nu diskuteras mellan departementen.
– Förslaget är då att de, under den tid som de har kvar av villkorlig frigivning, att man då ska kunna tillgripa öppen psykiatrisk tvångsvård, säger Gunnar Holmberg, sakkunnig på justitiedepartementet. Bakgrunden till förslaget är att Psykansvarskommittén i tidigare i år kom med ett förslag om att psykiskt sjuka brottslingar ska kunna dömas till tidsbestämda fängelsestraff. Nu döms de till rättspsykiatrisk vård tills dess att de bedöms som friska. Enligt det här nya förslaget ska den psykiskt sjuke kunna få avtjäna sitt fängelsestraff inom den rättspsykiatriska vården och på så sätt få vård. Precis som vid ett fängelsetraff ska han eller hon dock efter en tid kunna friges villkorligt. Det är under den här villkorliga frigivningstiden som fången ska kunna tvångsmedicineras. Gunnar Holmberg, sakkunnig på justitiedepartementet, säger att det i praktiken kan komma att gå till ungefär som man idag sköter psykiskt sjuka brottslingars permissioner från den rättspsykiatriska vården. – Det blir motsvarande det som man kan göra när de som sitter i den rättspsykiatriska vården är på permission att chefsläkaren då kan återkalla permissionen när man inte uppfyller de restriktioner som man är satt under. Till exempel att komma på öppenvårdsbesök, fullfölja ett missbruksprogram eller liknande, säger Holmberg.
Caroline Salzinger caroline.salzinger@sr.se