Tvångsmedicinering av villkorligt frigivna

Psykiskt störda brottslingar ska kunna tvingas till missbruksvård eller medicinering under tiden de är villkorligt frigivna från fängelse. Det väntas regeringen föreslå i en lagrådsremiss till våren.
Enligt samma förslag kommer fler psykiskt sjuka brottslingar i framtiden att dömas till fängelse istället för till rättspsykiatrisk vård, och den vård de behöver ska istället ges på anstalterna.