Svårare än man trott att bärga DC3:an

Det kan bli betydligt besvärligare att bärga den nedskjutna DC3:an än vad som sagts tidigare. Det beror på att flygplanet är i betydligt sämre skick än vad man tidigare trott. Det har man sett på de videofilmer man tagit runt flygplanet, berättar brigadgeneralen Bengt Andersson som är chef för det marintaktiska kommandot.
– Det vi såg är dels att flygplanskroppen är vriden runt sin egen axel i ungefär 40 grader vilket är ett stort problem. Då vet vi inte hur strukturhållfastheten är. Och sedan såg vi att det fanns ganska stora hål på flera platser i flygplanskroppen, säger Bengt Andersson, chef för det marintaktiska kommandot. Vad har de hålen kommit ifrån? – Dels är det skott hål men dem hade vi sett tidigare. Sedan är det saker som har fallit ur och skjutits ur, antingen vid träffen vid vattenytan eller kanske vid träffen av botten, vilket vet vi inte, säger Andersson. Nosen helt intryckt Nosen på planet är intryckt ända fram till de krossade fönstren i kockpitt och en stor bagagelucka på vänster sida är öppen. Alla dessa skador tyder på att planet kraschat med stor kraft i vattnet och alltså inte försökt att göra en landning på vattnet som det har spekulerats. – Vi har inte sett egentligen hur planet har gått ned i vattnet. Det finns en haveriutredare som kommer att göra en utredning och försöka fastslå hur planet har nått vattenytan. Det är så planet har väldigt stora skador så att det är inte osannolikt att det har gått ned okontrollerat, säger Bengt Andersson. Kan vara mycket skört Skadorna innebär att planet kan vara mycket skört och det blir svårt att få upp utan att det bryts sönder. I slutet av denna månad räknar man med att kunna genomföra det över tio timmar långa lyftet upp till ytan. Men det kommer att krävas mycket bra väder. Det berättar fartygschefen Fredrik Hallström på ubåtsräddningsfartyget Belos som ska lyfta upp DC3:an. – Det måste vara väldigt lugnt och fint väder då och det måste vara det under ett par dagar. Vi kommer att vänta med att lyfta till rätt tidpunkt. Föremål har plockats upp 19 olika föremål har redan plockats upp bland annat sex radioapparater, olika motordelar och en livflotte. Men om man hittat kvarlevor från någon av de åtta personer som var ombord den 13 juni 1952 när det sköts ner av Sovjet kommer man att berätta först när planet är helt bärgat, det av hänsyn till de anhöriga.
Margita Boström margita.bostrom@sr.se