”Sverige ändrar inte sin flyktingpolitik”

Regeringen tänker hålla fast vid en mer generös flyktingpolitik även efter det att EU infört gemensamma regler för asylsökande och flyktingar. Det säger nya migrationsministern Barbro Holmberg som tillträdde på fredagen. Barbro Holmberg har i sitt tidigare arbete som chef på Migrationsverket varnat för följderna av förslaget till en ny europeisk flyktingpolitik. Men som migrationsminister är hon inte orolig.
– Det är verkets uppgift att peka på dilemman och peka på svårigheter. Det är precis det som verket gjorde då. Nu när jag satt mig in i hur regeringen har tittat på det här har regeringen hörsammat Migrationsverkets synpunkter, men också den oror som finns bland frivilligorganisationer. Minimiregler stryks Det handlar om att de så kallade minimireglerna stryks bort i det förslag som det Europeiska konventet lagt fram. Regler som sagt att alla länder ska ta ansvar för flyktingar, men att Sverige kan ta emot fler flyktingar. Kritiker varnar Kritikerna varnar för att den svenska flyktingpolitiken riskerar att bli mer restriktiv. Barbro Holmberg säger gemensamma EU-regler, så att alla flyktingar får lika behandling överallt, är viktigt och bra. Men när hon var Migrationsverkets generaldirektör påpekade hon just att det kan vara svårt att förena den svenska generösa flyktingpolitiken med nya gemensamma EU-regler. Nu, som migrationsminister, tycker hon att regeringen har lyssnat på den kritiken. Hon säger dessutom att Sverige ska fortsätta driva de svenska kraven i de fortsatta förhandlingarna i EU. – Det är något som vi kommer att driva, den skrivelse som regeringen har lagt till riksdagen, den kommer nu att riksdagsbehandlas. Det finns lång tid kvar att diskutera både innehåller i vad som ska drivas och hur ska drivas, säger Barbro Holmberg.
Cecilia Roos cecilia.roos@sr.se