Förbud mot minkuppfödning skjuts upp

Det blir inget förbud mot pälsdjursuppfödning i Sverige, enligt det förslag som utredaren Eva Eriksson lämnade över till jordbruksministern på fredagen. Minkfarmarna får till år 2010 på sig att göra minkarnas burar till en roligare plats att leva på och minska djurens onaturliga beteenden.
Chinchillafarmarna anses redan ha gjort tillräckliga förbättringar av djurens levnadsförhållanden. Hoppas aktivister slutar Eva Eriksson hoppas att djurrättsaktivisterna slutar med sina aktioner nu, men att det till viss del är de som gjort att politikerna fått upp ögonen för pälsdjurens situation. – Först och främst beror det på den allmänna debatten om detta därför att det kan man väl ändå konstatera att från myndigheternas sida är det inte så att minknäringen varit ett område där man tryckt på väldigt mycket för att man ska ställa krav på förbättringar. Men jag vill säga att både minknäringen och myndigheterna har varit alldeles för passiva på det här området. – Nu känner jag ändå att utifrån det här uppdraget och den debatt som har förts i samhället så finns det ett stort intresse från minknäringen att vidta de åtgärder som naturligtvis är rimliga utifrån ett djurskyddsperspektiv, säger Eva Eriksson. Djurrättsorganisation missnöjd Men djurrättsorganisationerna är långt ifrån nöjda. Många av de grupper som utredningen tagit in synpunkter ifrån har velat ha mycket kortare tidsfrist för pälsdjursfarmarna, och inga undantag för chinchillauppfödarna. Carina Olsson från organisationen Djurens rätt, som delar ut flygblad utanför regeringskansliet idag, vill lägga ner farmerna genast. – Vi tycker att det är djupt beklagligt att de tycker att farmarna ska få ännu längre tid på sig, att de ska få flera år på sig. Det är dags att det sker en förändring och den måste ske nu, säger Carina Olsson. – I det fria rör sig en mink på en yta av flera kilometer och tillbringar jättemycket tid i vatten. Djuren kan aldrig ha en bra naturlig miljö i en bur, säger Carina Olsson från Djurens Rätt.
Jenny Carlsson jenny.carlsson@sr.se