Miljöministern kritisk till dyrare SJ-biljetter

Miljöministern Lena Sommestad anser att SJ:s aviserade nya biljettpolicy med dyrare biljetter och färre avgångar kan leda till sämre miljö. Dyrare biljetter kan leda till att fler tar bilen och då påverkas miljön negativt, menar Sommestad.
På torsdagen signalerade ju SJ-chefen Jan Forsberg att man i framtiden vill satsa mer på dyrare biljetter för affärsresenärer än på lågprisbiljetter. Anledningen är SJ:s dåliga ekonomi, som nu har försämrats igen, trots att SJ har fått stora ekonomiska tillskott av staten. Affärsresandet minskar medan fler vanliga resenärer tar tåget. Miljöminister Lena Sommestad är idag bekymrad över de nya signalerna från SJ-ledningen. – Jag är orolig över att man väljer att ha färre lågprisbiljetter och också minska avgångarna därför att tåget är ju det mest av allt miljövänliga resealternativet. Vi har haft en väldigt positiv utveckling under senare år med många fler människor som åker tåg och jag vill gärna se att den utvecklingen fortsätter. Det här inger viss oro ,säger miljöminister Lena Sommestad. Vilka effekter skulle det kunna få? – Många har valt tåget och blir det färre avgångar och om det blir dyrare för vanliga löntagare att åka tåg så finns ju risken att man väljer andra transportmedel istället, att man tar bilen till exempel. – Risken är ju att vi får betydligt fler miljöföroreningar eftersom tåget är så överlägset andra transportslag. Men om det inte är lönsamt vad ska man då göra? – Det är självklart så att man måste hitta en lönsamhet men långsiktig lönsamhet handlar ju också om att människor väljer att åka tåg och gör det till en vana. Därför tror jag att det är viktigt för järnvägen långsiktigt att erbjuda biljetter som vanliga människor kan köpa, säger Sommestad. I sista hand är det ju regeringen som styr hur SJ ska verka. Vad gör ni? – SJ har ju själva ett miljöledningssystem där man ska ta hänsyn till miljön självklart. Självklart får vi också se över om vi anser att SJ tar tillräckligt hänsyn till miljön. – I slutändan har vi ju också en ägarpolicy från statens sida. Men jag tycker att vi har varit tydliga genom att stötta SJ så att SJ ska kunna vara hela folkets järnväg och det har vi ju visat nu under senare tid genom att ge SJ ett gott ekonomiskt stöd för att kunna komma hem, säger miljöminister Lena Sommestad.
Ingrid Gustavsson ingrid.gustavsson@sr.se