S vill begränsa statliga chefers förmåner

Enligt socialdemokraterna ska verkställande direktörer i statliga bolag i fortsättningen inte få bonus. De ska inte heller få ersättning för styrelseuppdrag i företaget eller andra bolag inom koncernen.
Och om de staliga cheferna får sparken så ska avgångsvederlaget motsvara högst 18 månadslöner utöver uppsägningstiden på maximalt sex månader. Får personen andra arbetsinkomster ska de räknas av mot avgångsvederlaget. Detta enligt de riktlinjer som på fredagen antogs på socialdemokraternas verkställande utskott.