S vill slopa bonusar för statliga chefer

Socialdemokraternas verkställande utskott säger i sina nya riktlinjer för de statliga bolagen att bolagens chefer i fortsättningen inte ska få några bonusar och inga fallskärmar.
Chefer för statliga bolag ska inte heller få ersättning för styrelseuppdrag i företaget eller i andra bolag inom koncernen. Avgångsvederlaget om statliga chefer får lämna sin post ska bli högst 18 månadslöner och andra arbetsinkomster ska avräknas mot avgångsvederlaget, enligt socialdemokraternas verkställande utskott.