Domstol tar över tidsbegränsning av livstidsstraff

Regeringen vill slippa besluta om tidsbegränsningav livstidsdömdas straff. Därför lägger man nästa år ett förslag om att låta domstolarna ta över beslut i de frågorna, säger justitieminister Thomas Bodström.
– Jag tycker det är ett mer modernt att domstolar ska avgöra om en person som har livstidsstraff ska få det tidsbestämt och det hoppas vi lägga ett förslag om nästa år, säger Thomas Bodström. Det blir mer modernt och bättre anpassat till rättsväsendet. Den dömde får rätt att överklaga och rätt till advokat. Idag sitter över 100 livstidsdömda fångar i Sverige. Sedan 1700-talet har beslut om tidsbegränsning av livstidsstraff först legat på kungen, sedan på regeringen. Skilja politisk makt från dömande Enligt justitieminister Thomas Bodström handlar det nya förslaget i första hand om en viktig principiell fråga, om att skilja den politiska makten från den dömande. Även om regeringen i frågor om tidsbegränsning av livstidsstraff använder sig av samma principer och praxis som domstolarna uppstår diskussion om att det är just regeringen, den politiska makten, som dömer. Livstidsstraffet blir kvar Det kommer att bli vanliga domstolar som får avgöra frågan om tidsbegränsning av ett livstidsstraff i framtiden, men det innebär inte att livstidsstraffet försvinner. Det är en fråga som får vänta, säger justitieministern. –Det får väl framtiden utvisa, säger Thomas Bodström. Det får inte bli så att männsikor som haft ett livstidsstraff kommer ut och blir en fara för andra människor. Den frågan måste lösas först. Däremot kan det vara olämpligt att brott som folkmord och terrorism som ger livstid internationellt skulle ha en annan straffskala i Sverige.
Jens Ericson, Malmö mailto:jens.ericson@sr.se