Tillväxt huvudfråga för EU-toppmöte

Frågan om hur tillväxten ska stimuleras i Europa blir en av de viktigaste frågorna på EU:s toppmöte i Bryssel nästa vecka, 16 och 17 oktober. Den europeiska ekonomin visar bara mycket svaga tecken till återhämtning och nu diskuteras flera olika förslag till hur man ska få fart på tillväxten.
För tre år sedan enades EU:s ledare om en plan för att göra Europa till världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomi senast 2010. Svag uppgång i prognoserna Men nu varnar EU-kommissionen för att det kanske misslyckas. Kommissionen oroas av att de senaste prognoserna för tillväxten i euroländerna visar en mycket svag uppgång under andra halvåret i år och att tillgången på jobb ser ut att minska. Därför blir frågan om hur tillväxten ska stimuleras huvudämne på EU:s toppmöte i slutet av nästa vecka. Flera enskilda länder har lagt fram förslag om olika investeringar som kan stimulera ekonomin och sysselsättningen och EU-kommissionen har presenterat en lista på 29 projekt som gäller väg- och järnvägsbyggen, forskning och utveckling. Där finns bl.a. förslag på broar mellan Tyskland och Danmark och mellan italienska fastlandet och Sicilien och bättre väg- och tågförbindelser över Alperna och Pyrenéerna. Snabbtåg kontroversiellt förslag Ett mer kontroversiellt förslag är snabbtågsförbindelser mellan EU:s tre huvudstäder, Bryssel, Strasbourg och Luxemburg för att underlätta EU-tjänstemännens resande. För att skapa fler jobb vill kommissionen att det satsas mer på ökad utbildning och praktik. Men hur ska allt detta finansieras? Bara väg- och brobyggena beräknas kosta 220 miljarder euro, nära 2000 miljarder kronor men EU-kommissionen vill inte ta mer än 30 procent av den summan från EU:s budget. Resten ska finansieras med privata och offentliga medel från medlemsländerna och genom lån i den europeiska investeringsbanken. Det här kommer att vålla häftiga diskussioner. Ett liknande försök att stimulera EU:s ekonomi under lågkonjunkturen på 1990-talet misslyckades eftersom EU-länderna inte kunde enas om hur projekt över gränserna skulle finansieras.
Kerstin Brostrand, Bryssel kerstin.brostrand@sr.se