”Företagsstyrelser bör utvärderas varje år”

Bolagens måste arbeta mer öppet och arbetet bör utvärderas. Det anser Peter Norman som är vd för 7:e AP-fonden, som förvaltar pensionspengar. Bakgrunden till att 7:e Ap-fonden vill sätta press på bolagsstyrelserna är bland annat misstankarna om att flera tidgare höga chefer i Skandia låtit företaget betala lyxrenoveringar av deras lägenheter.
– Vi tror att det behövs mer öppenhet hos de stora bolagens styrelser. Vårt förslag är att man ska genomföra en årlig utvärdering av deras arbete, utförd av en extern kraft. Det är inte meningen att vi ska komma åt några affärshemligheter säger Peter Norman. Vi tycker att aktieägrana ska få veta hur styrelsen fungerar. Är materialet som styrelseledamöterna får före mötet av sådan beskaffenhet att man förstår vad det är man ska besluta om? Leder ordföranden mötena så att folk vill, kan och vågra fråga om det man önskar? – Vi tror att den senaste tidens skandaler som har hänt, exempelvis det som har hänt i Skandia, visar oss att styrelsearbetet inte riktigt har fungerat. Vi tror att öppenhet är ett bra medel för att komma till rätta med många olika saker. Ensamma kan vi inte få igenom någonting, säger Peter Norman, men tillsammans med flera blir vi starka. – Vi är en ganska liten kapitalägare, trots att vi har 30 miljarder kronor. Men vi tror att om vi för opinion för de här idéerna och lägger fram våra förslag och har bra argument bakom, kommer förhoppningsvis andra kapitalägare att tycka samma sak. Förr eller senare kommer det då att bli ett tryck på bolagen att låta styrelserna bli utvärderade. Jag tror också att det kommer att finnas företag som själva inser att det här är bra för de själva och deras aktiägare. Min uppfattning är att om ett företag ska ha en god avkastning och lönsamhet på lång sikt krävs det ett gott styrelsearbete. Allt det vi föreslår ska sipra ner till att vi ska kunna ge bättre pensioner till våra sparare.
Maria Leksell, SR Dalarna maria.leksell@sr.se